Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/19.01261

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 17. červen 2010 až 31. prosinec 2014

Popis projektu

Projekt sdružuje podstatné systémové aktivity, které Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) a regionální partneři plánují do roku 2014. Navazuje na dosavadní projekty CCR VM i Zlínského kraje. Projekt se zaměřuje na domácí cestovní ruch, je určen hlavním cílovým skupinám, posilování destinační značky a synergii různých marketingových nástrojů. Hlavní inovace představuje sezónní propojení nabídky produktů a iniciace místních (oblastních) balíčků s cílem zatraktivnit pobyt návštěvníků a zvýšit jejich pobytové výdaje v regionu.

Marketingové nástroje jsou zvoleny s vědomím sílícího příklonu k tuzemské turistice, dovolené a specifickým pobytům.

 

Cíle projektu

Cíle projektu korespondují se střednědobou strategií žadatele a jsou definovány takto:
- zapojení nových investic soukromých i veřejných s podporou SF (ROP Střední Morava, IOP) do marketingové
strategie a cílených postupů; vývoj komunikace s cílovými skupinami domácích návštěvníků tak, aby se Východní Morava stala "jejich" destinací; posílení "vlastního" financování marketingu z udržitelných zdrojů.

Realizátor projektu

Název: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

IČ: 27744485

Ulice: Tř. T. Bati, areál Svit budova 22

Město: Zlín

PSČ: 76090

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: PhDr. Dana Daňová, dana.danova@vychodni-morava_cz, tel.: 577043900

WWW: http://www.vychodni-morava.cz