Mám kam jít

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/29.01466

Celkové způsobilé výdaje: 22 032 337,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 12. březen 2012 až 30. duben 2015

Popis projektu

Posláním projektu je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením, tj. poskytnout  lidem s mentálním, tělesným  či jiným zdravotním postižením podporu, kterou potřebují k samostatnému způsobu života. Cíle bude dosaženo vybudováním v regionu doposud chybějících a žádaných 2  soc. služeb - chráněné bydlení s kapacitou 14 uživatelů včetně zřízení přilehlé sociálně terapeutické dílny v podobě malé (nevýdělečné) cukrárny pro 6 uživatelů. Současně bude vytvořeno 6 pracovních míst. Rekonstrukcí staré obytné budovy  vznikne 5 bezbariérových chráněných bytů se sociálním zázemím, společnou kuchyní, jídelnou a odpočinkovou zónou, 1 byt pro správce, terapeutická dílna, nový komunikační blok s bezbariérovým výtahem a átrium.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení mladistvých a dospělých lidí se zdravotním postižením prostřednictvím vybudování chybějícího chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny, které jim nabídnou začlenit se do života a nebýt závislý na rodičích nebo pomoci zdravotnického zařízení.

Průběh

Jako vhodnou sociální službu, která naplní cíle projektu považujeme službu chráněného bydlení v kombinaci s nově zřízenou sociálně terapeutickou dílnou ve formě nevýdělečné cukrárny, která vytváří přidanou hodnotu celého projektu. Návazností obou sociálních služeb tak vznikne prostor pro integraci dané cílové Chráněné bydlení s terapeutickou dílnou vzniknou rekonstrukcí a dobudováním objektu, který je k tomuto účelu vhodný a je dobře dostupný. Při zajištění provozu obou služeb vznikne 6 pracovních míst.

Realizátor projektu

Název: Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

IČ: 44053991

Ulice: Tetín 1

Město: Prostějov

PSČ: 796 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Renata Čekalová, cekalova@oslipka_cz, tel.: 582360295

WWW: http://www.oslipka.cz