Letní areál koupaliště Pitín

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01151

Celkové způsobilé výdaje: 13 386 724,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2009 až 1. srpen 2012

Popis projektu

Realizace projektu zajistí v obci Pitín vybudování koupaliště včetně potřebného zázemí, které nabídne možnost trávení volného času v letním období nejen pro obyvatele samotné obce Pitín, ale také obcí spádových.

V současné době je v lokalitě realizace projektu (U hřiště) budován sportovní areál (fotbal, tenisové kurty, volejbal, ping-pong). Vybudování hřiště navazuje na tento záměr a vytváří tak komplexní zařízení pro volnočasové aktivity pro obyvatele obce a jejího okolí.
Zařízení obdobného typu, tedy koupaliště se v blízkém okolí v rámci mikroregionu Bojkovsko nevyskytuje, v minulosti obyvatelé využívali koupaliště v Bojkovicích, které je v současné době z důvodu nesplnění hygienických podmínek mimo provoz.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění života obyvatel obce prostřednictvím vybudováním infrastruktury pro sport a volný čas. V obci bude vybudováno koupaliště včetně potřebného zázemí, které nabídne možnost trávení volného času v letním období nejen pro obyvatele samotné obce Pitín, ale také obcí spádových.

Realizátor projektu

Název: obec Pitín

IČ: 00291234

Ulice: 18

Město: Pitín

PSČ: 68771

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Martin Zálešák, starosta@pitin_cz, tel.: 725121041

WWW: http://www.pitin.cz