Kulturní a univerzitní centrum Zlín

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/13.00660

Celkové způsobilé výdaje: 463 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 9. únor 2009 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba kulturního a univerzitního centra.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování kulturního a univerzitního centra ve Zlíně.

Průběh

Projekt je součástí schváleného IPRM Zlín a je v realizaci stavební části.

Partneři

Univerzita Tomáše Bati Zlín

Realizátor projektu

Název: Statutární město Zlín

IČ: 00283924

Ulice: nám. Míru 12

Město: Zlín

PSČ: 761 40

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Marie Cepková, mariecepkova@muzlin_cz, tel.: 577630267