Výbor Regionální rady

ČLENOVÉ VÝBORU ZA OLOMOUCKÝ KRAJ:

 • Ing. Michal Symerský
  předseda Regionální rady
 • Ladislav Okleštěk
 • RNDr. Ladislav Šnevajs
 • Ing. Jan Zahradníček
 • Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
 • Mgr. Jiří Zemánek 
 • Ing. Milan Klimeš
 • Bc. Pavel Šoltys, DiS.

ČLENOVÉ VÝBORU ZA ZLÍNSKÝ KRAJ:

 • Ing. Jiří Sukop
  místopředseda Regionální rady
 • PaedDr. Petr Navrátil
 • Ing. Tomáš Pajonk
 • Ing. Jaroslav Kučera
 • Mgr. Ivana Majíčková, MBA
 • Josef Bazala
 • Jan Pijáček
 • Ing. Zdeněk Vacek