Úřad Regionální rady

  

Adresa: Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc
IČO: 75084911
DIČ: CZ75084911

ŘEDITEL ÚŘADU

Ing. Ivan MATULÍK
Tel.: 587 333 303
Email: ivan.matulik@rr-strednimorava_cz
  
Mgr. Kateřina Holčapková - personalistka
Tel: 587 333 335
GSM: 739 002 412
E-mail: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz 
 
Bedřich Půža - správce IT
Tel.: 587 333 316
GSM: 739 002 402
E-mail: bedrich.puza@rr-strednimorava_cz
 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY A UKONČOVÁNÍ PROGRAMU

Ing. Hana Linhartová - vedoucí 
Tel.: 587 333 353
GSM: 739 002 405
E-mail: hana.linhartova@rr-strednimorava_cz
 
Karel Bránka - asistent ředitele - pracoviště Olomouc
Tel.: 587 333 301
GSM: 739 002 414
E-mail: karel.branka@rr-strednimorava_cz
  
Jarmila Pecháčková - hlavní účetní, správce rozpočtu
Tel.: 587 333 313
GSM: 731 636 150
Email: jarmila.pechackova@rr-strednimorava_cz
   
Ing. Vlasta Pokorná
Tel.: 587 333 338
GSM: 739 002 418
E-mail: vlasta.pokorna@rr-strednimorava_cz
   
JUDr. Jana Sedláčková - právník
Tel.: 587 333 354
E-mail: jana.sedlackova@rr-strednimorava_cz
 

ODBOR KONTROLY A PLATEB

Ing. Dana Koplíková - vedoucí odboru
GSM: 731 636 152
E-mail: dana.koplikova@rr-strednimorava_cz
  
Hana Švajdová - administrativní pracovník - Olomouc
Tel.: 587 333 317
E-mail: hana.svajdova@rr-strednimorava_cz  
 
Kateřina Pavelová, DiS. - administrativní pracovník - Olomouc
Tel: 587 333 337
GSM: 739 002 417
E-mail: katerina.pavelova@rr-strednimorava_cz
 
Renata Vykoukalová - administrativní pracovník - Zlín
GSM: 604 584 658
E-mail: renata.vykoukalova@rr-strednimorava_cz
 
Andrea Burcev - administrativní pracovník - Zlín
E-mail: andrea.burcev@rr-strednimorava_cz
  
Mgr. Petr Vaščák
Tel.: 587 333 310

GSM: 739 002 407
Email: petr.vascak@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Radomír Daněk
Tel.: 587 333 352
E-mail: radomir.danek@rr-strednimorava_cz
  
Zbyněk Cenkl 
Tel.: 587 333 312
E-mail: zbynek.cenkl@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Zdeněk Říha
Tel.: 587 333 336
 E-mail: zdenek.riha@rr-strednimorava_cz
  
Ing. Mária Dvořáková
Tel.: 587 333 311
E-mail: maria.dvorakova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Jiří Pavlíček
Tel.: 731 636 160
E-mail: jiri.pavlicek@rr-strednimorava_cz
 
Bc. Radek Strnadel
Tel.: 604 557 162
E-mail: radek.strnadel@rr-strednimorava_cz
 
 

INTERNÍ AUDIT

Ing. Ladislav Škunda
Tel.: 587 333 324
GSM: 739 002 400
E-mail: ladislav.skunda@rr-strednimorava_cz