Úřad Regionální rady

Adresa: Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc
IČO: 75084911
DIČ: CZ75084911

ŘEDITEL ÚŘADU

Ing. Ivan MATULÍK
Tel.: 587 333 303
Email: ivan.matulik@rr-strednimorava_cz

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - vedoucí
Tel.: 587 333 341
GSM: 739 002 413
E-mail: miroslav.zbanek@rr-strednimorava_cz
 
Karel Bránka - asistent ředitele - pracoviště Olomouc
Tel.: 587 333 301
GSM: 739 002 414
E-mail: karel.branka@rr-strednimorava_cz
 
Kateřina Pavelová, DiS. - asistentka ředitele - pracoviště Zlín
Tel: 577 043 860
GSM: 739 002 417
E-mail: katerina.pavelova@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Michaela Linhartová - publicita a propagace programu
Tel: 587 333 315
GSM: 739 002 410
E-mail: michaela.linhartova@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Kateřina Holčapková - personalistka
Tel: 587 333 335
GSM: 739 002 412
E-mail: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz 
 
Bedřich Půža - správce IT
Tel.: 587 333 316
GSM: 739 002 402
E-mail: bedrich.puza@rr-strednimorava_cz
 
Jarmila Pecháčková - hlavní účetní, správce rozpočtu
Tel.: 587 333 313
GSM: 731 636 150
Email: jarmila.pechackova@rr-strednimorava_cz
  
Ing. Vladimíra Vráželová - referent platebního styku
Tel.: 587 333 344
E-mail: vladimira.vrazelova@rr-strednimorava_cz
 

ODBOR UKONČOVÁNÍ PROGRAMU

 Ing. Hana Linhartová - vedoucí 
Tel.: 587 333 353
GSM: 739 002 405
E-mail: hana.linhartova@rr-strednimorava_cz 
 
Ing. Vlasta Pokorná
Tel.: 587 333 338
GSM: 739 002 418
E-mail: vlasta.pokorna@rr-strednimorava_cz
 
Bc. Radek Strnadel
Tel. 577 043 858

GSM: 739 002 409
E-mail: radek.strnadel@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Vlastimil Mikulášek
Tel.: 587 333 350
E-mail: vlastimil.mikulasek@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Mária Dvořáková
Tel.: 587 333 311

E-mail: maria.dvorakova@rr-strednimorava_cz

ODBOR KONTROLY A NESROVNALOSTÍ

Ing. Zdeněk Bogoč - vedoucí
Tel.: 587 333 307
GSM: 739 002 411
E-mail: zdenek.bogoc@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Zdeněk Říha
Tel.: 587 333 336
GSM: 731 636 153
E-mail: zdenek.riha@rr-strednimorava_cz
 
JUDr. Jana Sedláčková
Tel.: 587 333 354
E-mail: jana.sedlackova@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Markéta Ševčíková
Tel.: 587 333 348
E-mail: marketa.sevcikova@rr-strednimorava_cz  
 

ODBOR KONTROLY A PLATEB

Ing. Dana Koplíková - vedoucí odboru
Tel.: 577 043 865
GSM: 731 636 152
E-mail: dana.koplikova@rr-strednimorava_cz
 

Oddělení ukončování administrace projektů 

 Hana Zatloukalová - administrativní pracovník - Olomouc
Tel.: 587 333 305
E-mail: hana.zatloukalova@rr-strednimorava_cz
  
Hana Švajdová - administrativní pracovník - Olomouc
E-mail: hana.svajdova@rr-strednimorava_cz
 
Bc. et Bc. Lucie Halásová - administrativní pracovník - Zlín
Tel.: 577 043 854
E-mail: lucie.halasova@rr-strednimorava_cz
 
Renata Vykoukalová - administrativní pracovník - Zlín
E-mail: renata.vykoukalova@rr-strednimorava_cz
 
Veronika Jadrníčková - administrativní pracovník - Zlín
Tel.: 577 043 864
E-mail: veronika.jadrnickova@rr-strednimorava_cz
 
Jitka Poláchová - referent spisové služby
Tel.: 587 333 347
E-mail: jitka.polachova@rr-strednimorava_cz 

Oddělení kontroly a plateb Olomouc 

Lubomír Baláš - vedoucí oddělení Olomouc
Tel.: 587 333 337
GSM: 731 636 155
E-mail: lubomir.balas@rr-strednimorava_cz

 Anna Kovačíková
Tel.: 587 333 340

E-mail: anna.kovacikova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Miroslav Pazlar
Tel: 587 333 346
GSM: 731 636 163
E-mail: miroslav.pazlar@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Michal Ďurica
Tel.: 587 333 322
E-mail: michal.durica@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Petr Vaščák
Tel.: 587 333 310

GSM: 739 002 407
Email: petr.vascak@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Božena Nerušilová
Tel.: 587 333 351
E-mail: bozena.nerusilova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Radomír Daněk
Tel.: 587 333 352
E-mail: radomir.danek@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Simona Husaříková
Tel.: 587 333 302
E-mail: simona.husarikova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Iveta Macíčková
Tel.: 587 333 314
E-mail: iveta.macickova@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Jan Pospíchal - právník
Tel: 587 333 308
GSM: 731 591 831
E-mail: jan.pospichal@rr-strednimorava_cz
 
Zbyněk Cenkl - platební styk
Tel.: 587 333 312
E-mail: zbynek.cenkl@rr-strednimorava_cz
  
Mgr. Petra Havrdová
Tel.: 587 333 345
E-mail: petra.havrdova@rr-strednimorava_cz
 

Oddělení kontroly a plateb Zlín 

Mgr. Roman Pawiňski
Tel.: 577 043 863

GSM: 731 636 161
E-mail: roman.pawinski@rr-strednimorava_cz
  
Ing. Radka Barešová
Tel.: 577 043 850
Email: radka.baresova@rr-strednimorava_cz
 
Mgr. Petra Šilcová
Tel.: 577 043 866
E-mail: petra.silcova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Radmila Raková
Tel.: 577 043 853
E-mail: radmila.rakova@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Lenka Baťová
Tel.: 577 043 851
E-mail: lenka.batova@rr-strednimorava_cz 
 
Ing. Bc. Aleš Hanus
Tel.: 577 043 856
E-mail: ales.hanus@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Jiří Pavlíček
Tel.: 577 043 857
E-mail: jiri.pavlicek@rr-strednimorava_cz
 
Ing. Andrea Kuníčková
Tel.: 577 043 861
E-mail: andrea.kunickova@rr-strednimorava_cz 

 

INTERNÍ AUDIT

Ing. Ladislav Škunda
Tel.: 587 333 324
GSM: 739 002 400
E-mail: ladislav.skunda@rr-strednimorava_cz