Konference ROP 2010

Výroční konference ROP Střední Morava 2010.

Peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava JSOU V POLOVINĚ programového období 2007 až 2013. Pro zájemce z veřejné sféry, neziskového a soukromého sektoru je to výzva pro výměnu zkušeností s realizací financovaných projektů.  Do popředí se ovšem dostává i otázka dalšího vývoje evropské dotační politiky v následujícím programovém období. Právě tato témata budou ústředním námětem prezentací výroční konference Regionálního operačního programu Střední Morava s názvem „Jsme v polovině.“


Datum
: 30. 11. 2010

 

Místo:   Přerov - hotel Jana (www.hotel-jana.cz)

 

Program konference:

9:30 – 10:00 registrace účastníků

10:00 – 10:15 Základní informace o pokroku v realizaci ROP Střední Morava, Martin Tesařík, předseda Regionální rady
10:15 – 10:45 Naplnil ROP Střední Morava očekávání pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje? Libor Lukáš, člen Výboru Regionální rady
10:45 – 11:15 Učíme se investovat, Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady
11:15 – 11:45 Hodnocení realizace ROP Střední Morava z pohledu Evropské komise, zástupce Evropské komise
11:45 – 12:15 Východiska pro Kohezní politiku pro období 2007 až 2013 a 2014 až 2020, Petr Zahradník, manažer EU office České spořitelny, a.s.
12:15 – 12:30 Prezentace zkušeností s realizací projektu: obec
12:30 – 12:45 Prezentace zkušeností s realizací projektu: podnikatel
12:45 – 14:00 přestávka na občerstvení
14:00 – 15:00 Diskusní panel: Realizace projektů z pohledu zkušeností příjemců Diskuse příjemců o zkušenostech s realizací projektu a následná debata nad tématy, které vyplynou z prezentovaných zkušeností


Pro koho je konference určena:

  • starostové měst a obcí
  • podnikatelé
  • zástupci neziskových, zájmových či jiných organizací
  • poradenské agentury
  • odborná veřejnost

 

Kontaktní osoba:

Ing. Blanka Králová

587 333 321 / 739 002 403

blanka.kralova@rr-strednimorava_cz

 

 

Přihláška

Volných míst: 171/400

Pole označená * jsou povinná