Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01195

Celkové způsobilé výdaje: 115 941 176,50 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2009 až 31. říjen 2012

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření moderního odbavovacího, řídícího a informačního systému pokrývajícího území Zlínského kraje. Bude zřízen centrální dispečink a zaveden informační systému pro cestující, umístěný ve vozidlech a na zastávkách. Systém bude sledovat polohu dopravního prostředku nezávisle na řidiči, bude ji porovnávat s jízdním řádem a v případě nesrovnalosti předá informaci o zpoždění cestujícím v dopravních prostředcích vnitřními informačními panely do návazných spojů a taktéž prostřednictvím zastávkových informačních panelů cestujícím na zastávkách. O případných odchylkách budou uchovávány záznamy a systém tak bude poskytovat možnost zpětné vazby pro optimalizaci dopravy.

Projekt bude realizován v těchto aktivitách:

1.Vybudování centrálního dispečinku.

2.Pořízení vozidlových odbavovacích, řídících a informačních systémů.

3.Vybudování stacionárních informačních systémů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb veřejnými dopravci pro obyvatele Zlínského kraje, a proto je řada technických opatření zaměřena na cestující. Pro cestujícího bude KORIS zajišťovat informace o příjezdech, odjezdech i návazných spojích v přestupních bodech a díky centrálnímu dispečinku minimalizovat negativní dopady v případě zpoždění spojů. Modernizace odbavovacích zařízení umožní cestujícím využívat efektivněji elektronické platební prostředky.
Komplexní odbavovací, řídící a informační systém (KORIS) bude předpokladem pro zavedení standardů kvality v oblasti dosažitelnosti, přístupnosti, informací, plánování času a péči o zákazníka. Sledování jednotlivých oblastí bude umožněno díky vyšší úrovni přenosu informací o pohybu vozidel i počtu přepravovaných osob.
V rámci realizace projektu dojde k:
1. Vybudování centrálního dispečinku - řídící prvek systému (sběr dat a předávání informací, řízení problémů, organizace dopravy, kontrola dodržování standardů a kvality dopravy, zpětná vazba z provozu pro potřebnou optimalizaci provozu, atd.).
2. Pořízení vozidlových odbavovacích, řídících a informačních systémů = instalace:
a) vnitřního informačního panelu s hlásičem zastávek,
b) panelu na přední části vozidla informujícího cestující na zastávce,
c) povelového systému pro nevidomé a slabozraké,
d) boční tabule,
e) zadní číslo,
f) palubní počítač s GPS a odbavovacím systémem.
Do projektu bude zahrnuto 432 autobusů v závazku veřejné služby, 28 autobusů městské hromadné dopravy v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Vsetíně.
3. Vybudování stacionárních informačních systémů - odjezdové informační panely v přestupních bodech – na nádražích a dopravních terminálech a zastávkové informační panely poskytující cestujícím informace o odjezdech (48 přestupních bodů).

Průběh

 Leden 2009 - přípravné práce na projektu na komplexní systém VHD započaly zpracováním „Předběžné studie proveditelnosti“.

 22.02.2010 – RZK schválila projektový záměr individuálního projektu na komplexní systém VHD.

 Březen 2010 – zpracování projektové žádosti individuálního projektu „KORIS“.

 23.03. 2010 - žádost IP KORIS odevzdána ÚRR.

 12. – 17. 05. 2010 – poptávka na mandatáře na zorganizování VŘ na dodavatele systému

 srpen - listopad 2010 – VŘ na dodavatele systému

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

Obec Bílovice
Město Bojkovice
Město Brumov-Bylnice
Město Bystřice pod Hostýnem
Obec Bystřička
Městys Buchlovice
Obec Dolní Lhota
Obec Dolní Němčí
Město Fryšták
Město HLUK
Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov
Horní Lideč
Město Chropyně
Město Kelč 756 43 Kelč 5
Město Koryčany
Obec Kostelec u Holešova
Město Kroměříž
Obec Kvasice, nám.A.Dohnala č.18, 768 21 Kvasice
Město Luhačovice
Město Morkovice-Slížany
Obec Mysločovice
Město Napajedla
Město Otrokovice
Obec Rajnochovice
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Slavičín
Obec Slavkov
Město Slušovice
Město Staré Město
Obec Střílky
Město Uherské Hradiště
Město Uherský Brod
Město Valašské Klobouky
Město Valašské Meziříčí
OBEC VALAŠSKÁ POLANKA
Obec Velké Karlovice č. 70, 756 06
Obec Velký Ořechov
Město Vizovice
Město Vsetín
Obec Zdounky
Statutární město Zlín
Karel Housa - HOUSACAR
ČSAD Kyjov a.s.
KRODOS BUS a.s.
ČSAD BUS Uheské Hradiště a.s.
ČSAD Vsetín a.s.
Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SDC Zlín
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
České dráhy a.s.

Realizátor projektu

Název: Zlínský kraj

IČ: 70891320

Ulice: třída Tomáše Bati 21

Město: Zlín

PSČ: 760 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tomáš MAREK, tomas.marek@kr-zlinsky_cz, tel.: 577043425

WWW: http://www.kr-zlinsky.cz