Jeseníky turistům

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/09.00592

Celkové způsobilé výdaje: 8 500 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 11. srpen 2008 až 30. listopad 2010

Popis projektu

Zpracování propagačních materiálů pro individuální turisty
- Pěší, cyklo a lyžařské mapy, pohádkový cestopis, mat. turistických lokalit
Zpracování propagačních materiálů pro odbornou veřejnost
- Katalog pro touroperátory a programy pro touroperátory
Distribuce materiálů
- Distribuce jednotlivých výstupů projektu
Informační baner a cedule
- Výroba informačního baneru - vstupní brána do Jeseníků a 8 informačních cedulí
Veletrhy 2008/2009 a 2009/2010
- Účast na veletrzích, workshopech, fam a presstripech
Publicita, inzerce, PR, propagační předměty
- Publicita projektu, inzerce v MHD, internetu, PR články, Propagační předměty

Cíle projektu

Posláním projektu je koordinovaný a efektivní marketing cestovního ruchu v Turistickém regionu Jeseníky a zlepšení nabídky služeb za využití turistického potenciálu. Docíleno to bude realizací jednotlivých aktivit projektu Jeseníky turistům. K docílení poslání přispěje i spolupráce a provázanost mezi projekty partnerů.
Koordinovaný a efektivní marketing by měl mít za následek příliv návštěvníků regionu a kraje. Realizací projektu by mělo dojít ke vzniku nových produktů a marketingových aktivit cestovního ruchu. Jejich realizace bude mít vliv na cílové segmenty projektu.

Partneři

Olomoucký kraj
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Realizátor projektu

Název: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

IČ: 68923244

Ulice: Kladská 233/1

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Bc. Ivana Gregorová, gregorova@scrjeseniky_cz, tel.: 608119092

WWW: http://www.ok-tourism.cz/jeseniky/