Jednotný systém značení památek a památných domů

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/14.00667

Celkové způsobilé výdaje: 1 283 377,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Projekt "Jednotný systém značení památek a památných domů" se zaměřuje na sjednocení označení historických objektů formou instalace informačních tabulí a dále na vytvoření čtyř nových domovních znamení na památných domech v Olomouci. Navrhovaná podoba vychází z jednotného vizuálního stylu a navazuje na právě realizovaný informační a orientační systém.

Stávající situace značení domů a významných objektů nacházejících se na území města je značně chaotická a naprosto nekoncepční. Objevují se zde zbytky tabulí ze 70. let 20. století, jejichž osazení bylo organizováno památkovými orgány. Dále se zde objevují jednotlivé osobní iniciativy majitelů domů na významných domech ať už se jedná o informační tabule nebo o domovní znamení.

Jednotný systém značení památek napomůže lepší a přesnější orientaci tuzemských i zahraničních turistů, ve městě Olomouci, rozšíří orientační a informační systém.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení služeb pro aktivní formu cestovního ruchu města Olomouc a to nejen pro turisty přicházející za poznáním města, či zajímavostmi jeho okolí, ale také pro návštěvníky vyhledávajícími možnost relaxace, aktivního trávení volného času nebo možnost aktivního poznání okolí.

Dalším cílem projektu je vytvořit systém jednotného a přehledného značení 57 vytipovaných památek, památných domů, paláců a staveb ve městě Olomouci, což přispěje ke zkvalitnění a rozšíření orientačního systému města Olomouce do roku 2010.

Projekt přispívá ke zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho služeb, informovanosti a propagace.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Lenka Zdráhalová, lenka.zdrahalova@olomouc_eu, tel.: 588487603

WWW: http://www.olomouc.eu