Jak dobře zpracovat žádost o dotaci - ZLÍN

WORKSHOP C

MÍSTO: Zlín, Univerzita Tomáše Bati (www.utb.cz), ul. Mostní 5139, posluchárna 0111

DATUM: 8. září 2009

ČAS: 13:00 - 15:00 hodin

POPIS: Workshop bude praktickým návodem jak, postupovat při při zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Morava ve všech jejích etapách. Důraz bude kladen na výčet příloh a dokumnetace, kterou je nutné postupně předkládat Úřadu Regionální rady. Zároveň lektoři přítomné upozorní na chyby, které se objevovaly v minulém období předkládání žádostí o financování z ROP Střední Morava a které by se mohly znovu objevit při předkládání žádostí podle nového modelu administrace projektů.

LEKTOR: Bc. Hana Mikulová (vedoucí Oddělení řízení projektů Zlín)

KAPACITA: 50 míst

 

Účast na workshopu je zdarma-

Těšíme se na Vaši účast!

Přihláška

Je nám líto, kapacita semináře je vyčerpána.