Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky

Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/19.01266

Celkové způsobilé výdaje: 21 401 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 18. květen 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Projekt Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky představuje investiční projekt Statutárního města Olomouc, zaměřený na vybudování čtyř inline stezek, které budou tvořit okruh o celkové délce 3,3 km. Realizací projektu dojde k vytvoření příjemného prostředí pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Pro zajištění přístupu do lokality jsou v rámci projektu navržena dvě místa pro záchytná parkoviště, na obou těchto parkovištích se počítá s parkovacími místy pro zdravotně postižené. Součástí projektu je i provedení vegetačních úprav. Navržená stavba je určena především pro rekreační využití se zajištěním bezpečného pohybu bruslařů, cyklistů a pěších. V případě realizace dojde k využití lokality pro volnočasové aktivity a dojde rovněž ke zvýšení atraktivity statutárního města Olomouc v rámci zvyšování kvality života s pozitivním dopadem na území regionu.
Pro realizaci projektu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavebního povolení.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování čtyř Inline stezek, které budou tvořit okruh o celkové délce 3,3 km, pro kondiční fitness bruslení. V rámci projektu bude vybudováno odpočívadlo u trasy V1. Pro zajištění přístupu do lokality jsou navržena dvě místa pro záchytná parkoviště : P1 v k.ú. Řepčín(ul.Břetislavova) - počet parkovacích míst 20+ 2 místa pro zdravotně postižené a P2 v k.ú. Hejčín - počet parkovacích míst celkem 19+2 místa pro zdravotně postižené s možností pozdějšího rozšíření o dalších 19 míst. Součástí projektu bude i provedení vegetačních
úprav, které jsou přiřazeny ke každému stavebnímu objektu. Vybudováním inline stezky dojde k rozšíření
nabídky volnočasových aktivit města Olomouce, kdy v případě inline bruslařů město dosud nedisponuje stezkou koncipovanou primárně pro tuto cílovou skupinu, ačkoliv je po ní velká poptávka.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

Ulice: Horní náměstí 583

Město: Olomouc

PSČ: 77911

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Marek Drešr, marek.dresr@olomouc_eu, tel.: 588487608