Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/21.01293

Celkové způsobilé výdaje: 2 176 879,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 4. únor 2008 až 1. duben 2012

Popis projektu

Informační centrum v Rožnově p. R. je v současné době umístěno ve vestibulu MěÚ Rožnov p. R., kde nejsou žádné skladové prostory pro materiály IC, ani zázemí pro návštěvníky a pracovníky IC. Díky projektu se zrekonstruuje budova č.p. 131 v Rožnově p. R., do které se umístí informační centrum. Zde se vybuduje veřejné WC pro návštěvníky IC i imobilní WC pro osoby s omezenou možností pohybu. Dále nové IC poskytne návštěvníkům možnost přístupu na internet a budou mít k dispozici zázemí pro prostudování si materiálů poskytovaných IC či jen pro odpočinek. Pro zajištění potřeb IC a zlepšení kvality jeho služeb se vybudují dostatečné skladové prostory, příruční sklad, a také kancelář pro jednání pracovníků IC s dodavateli propagačních materiálů, cestovních kanceláří a dalších. Projekt je primárně určen pro turisty/návštěvníky města Rožnova a mikroregionu Rožnovsko, kteří navštíví informační centrum, aby využili jeho služeb. Aktivity projektu bude realizovat žadatel.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudovat nové prostory pro Informační centrum (centrální informační centrum) pro návštěvníky města Rožnova p. R. a regionu. IC bude otevřeno celoročně. Cílem provozování IC je zlepšení kvality informovanosti turistů, zvýšení kvality poskytovaných služeb turistům, zvýšení počtu návštěvníků v této turisticky orientované oblasti a prodloužení délky jejich pobytu, zvýšení atraktivity města a v návaznosti na zvýšení atraktivity a prodloužení pobytu turistů i zvýšení příjmů podnikatelů v cestovním ruchu. Nové zrekonstruované
prostory pro informační centrum přispějí ke splnění výše uvedených cílů projektu.
Výstupem projektu je nové informační centrum umístěné ve zrekonstruovaných prostorách 1. NP budovy č.p. 131 v Rožnově p. R. s WC pro veřejnost (i imobilním), dostatečnými skladovými prostory, 2 místy s přístupem k internetu pro návštěvníky IC, zázemím pro personál, zázemím pro návštěvníky IC, infoboxem.

Průběh

V rámci projektu již byla vytvořena projektová dokumentace a byla vydána potřebná povolení ke stavbě.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu neprobíhá mezinárodní spolupráce

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

Ulice: Masarykovo náměstí 128

Město: Rožnov pod Radhoštěm

PSČ: 75661

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Iveta Holá, hola.opr@roznov_cz, tel.: 571661109

WWW: http://www.roznov.cz