Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 2. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/40.01902

Celkové způsobilé výdaje: 30 380 237,95 Kč

Doba realizace projektu: 17. říjen 2012 až 30. červen 2015

Popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci Centra pro seniory, příspěvkové organizace se sídlem a provozovnou v Holešově, které slouží k realizaci zejména pečovatelských a sociálních služeb pro osoby staršího a důchodového věku. Několik prvků stávající budovy nevyhovuje současným potřebám, případně novým normám a předpisům v dané sociální oblasti. Současný stav sociálních zařízení neumožňuje klientům, aby využili sociální zařízení bez pomoci zaměstnanců Centra pro seniory. Sociální zařízení má navíc úzký vchod/východ, a proto se nemají možnost dostat do sociálního zařízení osoby využívající invalidní vozík. Klienti mají rovněž problém v rámci obslužnosti sociálního zařízení, jelikož, aby se dostali ke sprchovacímu zařízení, je nutné, aby překročili vysokou hranu vanového prostoru. Tato skutečnost snižuje soběstačnost klientů a jsou téměř plně odkázání na pomoc zaměstnanců Centra pro seniory. Realizací projektu navíc proběhne rekonstrukce místností prádelny, které momentálně nesplňují požadavky vyhlášky na prádelenské provozy z protiepidemiologického hlediska. Také jsou zde využívány stroje a prací prostředky, které jsou značně nákladné na provoz.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích v Centru pro seniory v Holešově, rekonstrukce místností pro prádelenský provoz. Obecným cílem předkládané žádosti je tak vytvořit rekonstruovaný a revitalizovaný objekt pro rozvoj sociálních služeb, a to u rekonstruovaných částí objektu Centra pro seniory v hodnotě 2855 m2 (plocha všech sociálních zařízení a plocha prádelenských místností). Tento hlavní cíl projektu bude dosažen splněním následujících klíčových aktivit, které jsou rozděleny přehledně dle jednotlivých prvků rekonstrukce:
a) demontáž stávajících prvků objektu (zejména starých van, umyvadel a jiného vybavení v soc. zařízeních);
b) bourání vchodových dveří a příprava na jejich rozšíření;
c) stavební úpravy soc. zařízení na pokojích klientů a místností na praní;
d) instalace nového zařízení a dokončení rekonstrukce soc. zařízení a prádelny.
Celá koncepce projektu vychází z faktu, že se jedná o rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení dle současných norem a předpisů, které jsou v současnosti jen velmi obtížně naplnitelné.

Realizátor projektu

Název: Město Holešov

IČ: 00287172

Ulice: Masarykova 628

Město: Holešov

PSČ: 76911

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Simona Stuchlíková, projekty@holesov_cz, tel.: 573521257

WWW: http://www.holesov.cz