Hranice - cyklostezka Bečva III. etapa

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/31.01486

Celkové způsobilé výdaje: 10 031 236,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 7. únor 2011 až 14. srpen 2015

Popis projektu

Projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.

Cyklostezka Bečva je páteřní cyklotrasou, která vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Svou délkou 141 km se řadí mezi nejdelší cyklotrasy v celé České republice a v případě napojení na Moravskou stezku má šanci stát se součástí takzvané první cyklodálnice v ČR. Většina úseků je již vybudována do podoby kvalitní cyklotrasy, zbývající části se řeší. Tato trasa tvoří páteřní linii pro následnou síť cyklotras, systém doplňkových regionálních tras, což je systém významných radiálních a tangenciálních propojení zajišťujících rovnoměrné pokrytí regionu. Prvotní myšlenka vzniku cyklostezky, která propojí města a obce kolem řeky Bečva se zrodila již v roce 1999. Postupně se začalo s budováním jednotlivých úseků a dá se říci, že teprve v letech 2009 -2010 se dá hovořit o Cyklostezce Bečva jako o páteřní. Od této doby se také začalo s masívní propagací a marketingovou kampaní značky – Cyklostezka Bečva. Výhodou stezky je přírodní tvar krajiny kolem řeky Bečva.

Celá trasa CB není ještě dobudována. Město Hranice tímto projektem řeší III. etapu této CB na svém území, a to v úseku Dříň po Týn nad Bečvou, kde se cyklotrasa napojí na stávající úsek CB.

V řešeném úseku je v současné době neupravená polní cesta s naprosto nevyhovujícím povrchem pro bezpečný provoz bezmotorové dopravy.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.
Město Hranice tímto projektem řeší III. etapu této cyklostezky na svém území, a to v úseku Dříň po Týn nad Bečvou, kde se cyklotrasa napojí na stávající úsek cyklostezky.
V řešeném úseku je v současné době neupravená polní cesta s naprosto nevyhovujícím povrchem pro bezpečný provoz bezmotorové dopravy.
Součastí projektu je i vybudování odpočívky.

Průběh

V průběhu listopadu 2013 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Fyzická realizace bude zahájena v průběhu dubna 2014 v závislosti na klimatických podmínkách.

Mezinárodní spolupráce

Projekt s mezinárodní spoluprací nepočítá.

Partneři

Projekt nepočítá se zapojením partnerů.

Realizátor projektu

Název: Město Hranice

IČ: 00301311

Ulice: Pernštejnské náměstí 1

Město: Hranice

PSČ: 75301

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Zuzana Popová, zuzana.popova@mesto-hranice_cz, tel.: 581828375

WWW: http://www.mesto-hranice.cz