Housacar - obnova vozového parku

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/21.01308

Celkové způsobilé výdaje: 8 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. prosinec 2013

Popis projektu

Karel Housa, poskytující  na území Zlínského kraje veřejnou linkovou autobusovou dopravu, se na stanovených linkách v posledních letech potýká s problémem zastarávání vozového parku autobusů. Z tohoto problému pak vychází řada dalších nedostatků, které se zastaráváním autobusů souvisejí. Řešením je pořízení nových moderních autobusů, které by nahradily staré modely, a zvýšily tak motivaci veřejnosti k využívání veřejné autobusové linkové dopravy ve Zlínském kraji

Cíle projektu

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšit motivaci cestujících k využívání veřejné linkové autobusové
dopravy ve Zlínském kraji, a to prostřednictvím cestování v nových nízkopodlažních autobusech.
Realizací projektu dojde k nákupu dvou nových nízkopodlažních autobusů. Tím dojde k částečné obnově
vozového parku realizátora.

Průběh

Realizační fáze projektu bude probíhat v letech 2012 a 2013, kdy dojde k nákupu dvou nízkopodlažních autobusů
v kategorii do 13 metrů.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Karel Housa

IČ: 12296309

Ulice: Paseky 528

Město: Želechovice nad Dřevnicí

PSČ: 763 11

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Libor Dvořáček , dvoracek.libor@tiscali_cz, tel.: 603443884