Hotel Zámek Velká Bystřice

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/31.01591

Celkové způsobilé výdaje: 43 212 301,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 29. březen 2013 až 31. prosinec 2013

Popis projektu

Stavební úpravy a modernizace objektu Hotelu Zámek spočívají zejména v:

·         provedení nutných bouracích prací,

·         provedení nových podlah, úprav povrchů,

·     drobných dispozičních úprav, nových dělících příček a podhledů pokojů,

·         pořízení a montáž nového výtahu pro tělesně postižené osoby,

·         kompletní rekonstrukce soc.zařízení a vybudování nového WC pro tělesně postižené osoby,

·         provedení venkovní terasy,

·         provedení kompletních nových rozvodů a zařízení zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, včetně instalace zařízení slaboproudé techniky v celém objektu,

·         kompletní rekonstrukce hotelové kuchyně,

·         dodávka a montáž dvou barových a jednoho snídaňového pultu,

·         pořízení a instalace 6 ks tepelných čerpadel pro vytápění objektu a ohřev TUV, včetně elektrokotle, doplňujícího systém tepelných čerpadel,

·         dokončovací práce, malby, nátěry.

Cíle projektu

Provedení stavebních úprav a modernizace hotelových prostor ve stávající budově Hotelu Zámek čp.773, a to tak, aby v tomto hotelu mohly být poskytovány služby na úrovni třídy Hotel*** dle klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, včetně poskytování hotelových a kongresových služeb. Budova hotelu Zámek je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky – rej.č. 22374/8-2041

Průběh

V březnu 2013 byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a v dubnu 2013 bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Realizátor projektu

Název: Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o.

IČ: 29444772

Ulice: Zámecké náměstí 773

Město: Velká Bystřice

PSČ: 783 53

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Marek Pazdera, pazdera@muvb_cz, tel.: +420 585 351 371