HOSTÝNSKÁ BĚŽECKÁ MAGISTRÁLA

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00371

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2009 až 31. červenec 2009

Popis projektu

Základní přínosem tohoto projektu, je zkvalitnit a nabídnout používanou běžeckou magistrálu hostýnských hor, tak aby přilákala větší počet návštěvníků spádového regionu a stala se atraktivnější i pro obyvatele regionu.
Tento projekt stávající běžecké trasy zkvalitní na běžný evropský standard, tj.strojová úprava běžeckých stop, světový standard ve značení tratí SITOUR, a odpočinková místa s mapovými podklady.

Návrh vychází ze zadání, propojit Chvalčov - Hostýn - Lazy upravovanou trasou pro běžkaře. V návrhu jsou v maximální míre použity oblíbené a nejnavštěvovanější stávající trasy, které jsou již delší dobu ustáleny a nebylo by vhodné je měnit..Tato trasa vytvoří páteřní magistrálu. Z ní, pokud magistrála neprochází přes důležitá místa, hotely, ubytovny, restaurace atd. jsou provedeny odbočky.
Za výchozí bod na straně Chvalčova byl vybrán Hotel Říka, který se nachází na křižovatce turistických tras, je zde autobusová zastávka, ubytování a restaurace. V zimním období jsou většinou dobré sněhové podmínky.
Konečný bod magistrály je osada Lazy. Zde je křižovatka turistických tras směrem na Valašské Meziříčí a Vsetín, dobrá dopravní dostupnost, autobusová zastávka.
V současné době tato oblast není dostatečně využívaná pro běžecké lyžování. Přitom má velmi dobré profily tratí, které nemají prudké sjezdy, nebo nekonečná stoupání. Převažují hřebenové trasy, které poskytují krásné výhledy na typicky valašskou krajinu. Trasy nejsou strojově upravovány, pouze manuelně běžkaři a často procházejí po značených turistických trasách, které nejsou pro běžkaře optimální.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu, jak již bylo uvedeno, je využít de facto stávají běžecké hostýnské magistrály, která však nemá základní atributy tohoto názvu, aby tak mohla být propagována a také využívána ve větším měřítku.Trasa s drobnými úpravami kopíruje již cyklostezky v této oblasti vytvořené,stejně jako tratě využívané vyznavači bíle
stopy i když bez patřičné úpravy.
Projekt lze rozdělit na tři bloky:
1.) Stroj na úpravu tratí s příslušenstvím a převozní garáží
2.) Značení tratí , mapové podklady odpočinkové body pro turisty
3.) Marketing - letáky, webová aplikace na zpravodajství z tratí počasí atpod

Průběh

Bude vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele zařízení a vybavení.

Mezinárodní spolupráce

Není.

Partneři

Podhostýnský mikroregion, svazek obcí.

Realizátor projektu

Název: Klub lyžařů Kroměříž

IČ: 18189199

Ulice: Jabloňová 4244/1

Město: Kroměříž

PSČ: 767 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Jan Butula, trojak@trojak_cz, tel.: +420 777 627 463

WWW: http://www.trojak.cz