„Hébéme se spolem“ – centrum volnočasových aktivit

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01019

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Hřiště je navrženo s ohledem na tvar stávající plochy pozemku a přístupu, bude řešeno s použitím umělého sportovního povrchu, na kterém budou barevnými čarami vyznačena jednotlivá hřiště, umělý trávník bude na ploše 24 x 42 m. Budou provedeny nové zábrany proti úniku míčů mimo hřiště, představující záchytné oplocení a sítě s mantinely. Vstup na hřiště bude z obou delších stran, u obou těchto vstupů bude vybudovaná zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která bude i podél celé atletické rovinky. Okolní plochy bezprostředně navazující na sportoviště budou zatravněny po stavební činnosti.

Nové víceúčelové hřiště vznikne ve východní části zastavěného území městyse Dřevohostice.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování nového víceúčelového hřiště s atletickou dráhou a skokem dalekým sloužícímu k rozvoji volnočasové infrastruktury na venkově.

Průběh

Obsahem projektu je nová výstavba víceúčelového hřiště s atletickou rovinkou a skokem dalekým včetně konstrukce na basketbal, konstrukce branek pro malou kopanou, sloupků a sítě pro tenis, pro volejbal a dalšího vybavení včetně osazení mobiliáře (4 lavičky a 2 odpadkové koše).

Mezinárodní spolupráce

Nerelevantní.

Partneři

Tělocvičná jednota Sokol Dřevohostice.
Základní škola Dřevohostice, okres přerov, příspěvková organizace.

Realizátor projektu

Název: Městys Dřevohostice

IČ: 00301213

Ulice: Náměstí 74

Město: Dřevohostice

PSČ: 75114

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Petr Dostál, ou.drevohostice@seznam_cz, tel.: 581297912

WWW: http://www.drevohostice.cz