Fara Zděchov - společenské a zájmové centrum po všechny

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01015

Celkové způsobilé výdaje: 2 798 900,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu fary s cílem vytvoření zázemí pro společenské a zájmové aktivity v obci, které zde v současné době jednoznačně chybí. V samotném centru obce se nachází nevyužitá budova fary s ideálními prostory pro tyto aktivity, která z důvodu špatného stavebně - technického stavu již svoji funkci neplní. Její rekonstrukce by znamenala vytvoření kvalitního zázemí pro volný čas obyvatel obce i spádových obcí v okolí. Stavební práce budou zahrnovat stavební úpravy 1. NP a 2. NP (vybudování soc. zařízení, vnitřní vybavení, rozvody), výměnu oken, výměnu střešní krytiny včetně zateplení, zateplení fasády, terénní úpravy kolem budovy, vybudování chodníků jako bezbariérového přístupu. Dále budou opraveny omítky a provedeny nové podlahy. Oprava rovněž zahrnuje opravu schodiště do 2 NP. Součástí stavebních úprav bude i vytvoření nového bezbariérového chodníku, čímž se zajistí vstup do fary i pro imobilní.

Cíle projektu

Hlavní cíl:
Zlepšení kvality života v regionu, zvýšení atraktivnosti obce, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání.

Specifické cíle:
- vytvoření zázemí pro společenský život a zájmové aktivity v obci
- zvýšení atraktivity obce
- zamezení odlivu obyvatel do zajímavějších lokalit
- zvýšení sounáležitosti obyvatel s obcí

Uvedených cílů bude dosaženo stavebními úpravami objektu fary, jejíž stávající technický stav neumožňuje její další provoz. Součástí projektu bude také bezbariérový chodník pro zpřístupnění centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Průběh

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu fary s cílem vytvoření zázemí pro společenské a zájmové aktivity v obci, které zde v současné době jednoznačně chybí. V samotném centru obce se nachází nevyužitá budova fary s ideálními prostory pro tyto aktivity, která z důvodu špatného stavebně - technického stavu již svoji funkci neplní. Její rekonstrukce by znamenala vytvoření kvalitního zázemí pro volný čas obyvatel obce i spádových obcí v okolí. Stavební práce budou zahrnovat stavební úpravy 1. NP a 2. NP (vybudování soc. zařízení, vnitřní vybavení, rozvody), výměnu oken, výměnu střešní krytiny včetně zateplení, zateplení fasády, terénní úpravy kolem budovy, vybudování chodníků jako bezbariérového přístupu. Dále budou opraveny omítky a provedeny nové podlahy. Oprava rovněž zahrnuje opravu schodiště do 2 NP. Součástí stavebních úprav bude i vytvoření nového bezbariérového chodníku, čímž se zajistí vstup do fary i pro imobilní.

Mezinárodní spolupráce

-

Partneři

Obec Zděchov, Zděchov 175, 756 07 Zděchov

Realizátor projektu

Název: Římskokatolická farnost Zděchov

IČ: 48739472

Ulice: Zděchov 104

Město: Zděchov

PSČ: 756 07

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tomáš Kocourek, starosta@zdechov_cz, tel.: 571 449 020

WWW: http://www.zdechov.cz