Domov pro seniory ul. Strmá, Vsetín - domov se zvláštním režimem

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00562

Celkové způsobilé výdaje: 30 436 752,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2006 až 31. červenec 2010

Popis projektu

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy Diakonie ČCE na Strmé ulici č.p. 26. Tento objekt bude sloužit pro poskytování služeb seniorům s poruchami paměti a orientace. Projektem vznikne domov se zvláštním režimem se 20-ti lůžky, který není pro cílovou skupinu v okrese Vsetín nikde jinde zřízen. Bude se jednat o novou sociální službu, kterou bude Diakonie ČCE - středisko Vsetín poskytovat. V budově nadále bude provozována
stávající sociální služba - denní stacionář. Součástí projektu je také úprava zpevněných ploch, vybudování parkovacích míst, vybudování dešťové a splaškové kanalizace. Nově se vybuduje vstup do budovy - nástupní schodiště, pro imobilní občany bude sloužit vstupní rampa pro vozíčkáře či nový lůžkový výtah, který bude spojovat všechna podlaží včetně suterénu / sklepa. Díky projektu vznikne také 15 nových pracovních míst pro pracovníky domova a 1 nové místo pro pracovníka denního stacionáře.

Cíle projektu

Rekonstrukce stávající budovy Diakonie ČCE na Strmé ulici č.p. 26 s cílem:
a) vytvořit kapacitu 20-ti lůžek pro poskytování služeb seniorům s poruchami paměti a orientace
b) vytvořit 4 místa v rámci denního stacionáře Zahrada
c)vytvořit 20 pracovních míst

Průběh

Projekt ve stádiu realizace.

Partneři

1) Diakonie ČCE - středisko Myslibořice
2) Město Vsetín

Realizátor projektu

Název: Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ: 73633178

Ulice: Strmá 34/2

Město: Vsetín

PSČ: 755 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Dan Žárský, vsetin@diakoniecce_cz, tel.: 731 517 257

WWW: http://www.diakoniecce.cz

Fotogalerie

Pohled I
Pohled I

Pohled II
Pohled II

Pohled III
Pohled III

Pohled IV
Pohled IV