Domov pro seniory Uherské Hradiště - Zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými potřebami

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00433

Celkové způsobilé výdaje: 54 655 133,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. březen 2008 až 8. červen 2010

Popis projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy Domova pro seniory Uherské Hradiště, díky kterým bude modernizováno významné zařízení poskytující sociální služby ve městě.

Stavební úpravy spočívají v nástavbě 5.NP včetně pořízení interiérového vybavení nových prostor, rekonstrukci výtahů a  modernizaci 1.- 4.NP zahrnující opravu elektrických rozvodů, rozvodů vody, stavební úpravy stávajících sociálních zařízení a zřízení místnosti pro rehabilitaci a pracovně terapeutickou činnost včetně pořízení nového technologického vybavení.

Stavební úpravy objektu budou provedeny za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb, splnění v současnosti platných technických, provozních, hygienických norem pro zařízení poskytující sociální služby a také za účelem zamezení výskytu častých havárií jako jsou výpadky elektřiny, odstávky vody, atd.

Díky těmto aktivitám bude zvýšena kvalita poskytovaných sociálních služeb v regionu, a to v přímém vztahu jak k současným, tak k potenciálním novým klientům.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit lepší podmínky a zvýšit kvalitu života pro obyvatele města i Domova pro seniory Uherské Hradiště.
Mezi specifické cíle projektu patří:
- zlepšit podmínky života a životní prostředí klientů domova,
-napomoci k vyřešení problematiky stárnoucího obyvatelstva ve městě prostřednictvím vybudování nových prostor a poskytování nových služeb,
- zajistit růst kvality poskytovaných služeb,
-napomoci k rozvoji nabídky nových služeb v rámci Domova pro seniory Uherské Hradiště pro stávající i nové klienty,
-zajistit lepší a modernější pracovní prostředí pro zaměstnance domova za účelem zamezení odchodu kvalitních pracovníků

Průběh

10.5.2010, téměř o dva a půl měsíce dříve, než byl předpokládaný harmonogram stavebních prací byla ukončena fyzická realizace projektu a to včetně interiérového a technologického vybavení. Dodavatelem stavebních prací byla firma Ptáček-pozemní stavby s.r.o., Kojetín a dodavatelem interiéru a technologie byla firma Kovonax spol. s r.o., Bystřice pod Hostýnem. Celkové náklady projektu dosáhly výše 54,66 mil. Kč. Z toho dotace z ROP ve výši 45,6 mil.Kč. Více informací na www.ouss-uh.cz

Partneři

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Realizátor projektu

Název: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČ: 00092096

Ulice: Štěpnická 1139

Město: Uherské Hradiště

PSČ: 686 06

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Romana Kročová, krocova@ouss-uh_cz, tel.: 572 414 566

WWW: http://www.ouss-uh.cz

Fotogalerie

001.JPG
001.JPG

002.JPG
002.JPG

003.JPG
003.JPG

004.JPG
004.JPG