Domluvíme se s cizinci i počítači

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00889

Celkové způsobilé výdaje: 2 565 407,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 30. září 2011

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Mohelnice prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Předložený projekt navrhuje řešení aktivit vedoucích ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky při využití informačních a komunikačních technologií. Projekt navrhuje vybudování 1 multimediální jazykové laboratoře, vybudování 1 nové audio jazykové laboratoře, modernizaci 3 učeben cizích jazyků a 1 učebny informatiky formou stavebních úprav a pořízením informačních a komunikačních technologií.

Souhrn projektových aktivit:

- stavební úpravy 5 učeben cizích jazyků (stavební úpravy zahrnují práce na elektroinstalaci z důvodu instalace nových elektronických zařízení)

- stavební úpravy 1 učeben informatiky (stavební úpravy zahrnují práce na elektroinstalaci z důvodu instalace nových elektronických zařízení)

- vybudování 1 nové multimediální jazykové laboratoře

- vybudování 1 nové audio jazykové laboratoře

- modernizace 3 učeben cizích jazyků

- modernizace 1 učebny informatiky

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Mohelnice prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Předložený projekt navrhuje řešení aktivit vedoucích ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky při využití informačních a komunikačních technologií.

Průběh

V rámci projektu se aktuálně připravuje zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

Nerelevantní

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1

IČ: 00852970

Ulice: Mlýnská 1

Město: Mohelnice

PSČ: 78985

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tereza Schreiberoveá, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332