Cyklostezka Ruda nad Moravou

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/22.01356

Celkové způsobilé výdaje: 4 909 085,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2011 až 30. září 2013

Popis projektu

 

Předkládaný projekt řeší vybudování cyklostezky na k. ú. obce Ruda nad Moravou. Tato cyklostezka se nachází na trase významné regionální stezky - Moravské stezky propojující Jeseník na severu s Mikulovem na jihu. Tato stezka přímo navazuje na 2 již vybudované úseky cyklostezky na k. ú. obce Ruda n. Mor., které byly realizoványv letech 2006-7.

 

Cílem projektu je vybudování bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu, která umožní cyklistům nejen bezpečnou segregaci od automobilové dopravy v rámci obce (dnes cyklisté užívají pro část trasy i komunikaci II. třídy) , ale také významně sníží riziko úrazu díky nevyhovujícím povrchům stávající trasy (hlína, šotolina).

 

Díky projektu dojde k vybudování oddělené cyklostezky které cyklistu bezpečně povede nejen středem obce, ale také příjemnou krajinou podél řeky Moravy.

 

Tato nová infrastruktura významně přispěje k cykloturistice v obci, neboť díky bezpečné stezce bude umožněn bezpečný průjezd obcí všem výletníkům např. i rodinám s dětmi.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je výstavba cyklostezky, která prochází po trase regionální Moravské stezky a navazuje na již
vybudované úseky, které se nachází na katastru obce Ruda nad Moravou. Trasa je atraktivní pro cykloturisty,
neboť prochází nejen centrem obce a vede také okolím obce, např. přímo podél toku řeky Moravy.
Cykostezka umožní bezpečný průjezd obcí, zásadně omezí možnosti střetů cyklistů s motoristy, sníží riziko
zranění v důsledku špatných povrchů v některých úsecích stezky. Bude podpořen zdravý životní styl návštěvníků
i obyvatel i moderní trend dopravy od zaměstnání a škol, který má významný ekonomický ale i ekologický aspekt.

Průběh

Výsledkem projektu je vybudování cyklostezky v obci Ruda nad Moravou.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nezahrnuje mezinárodní spolupráci

Partneři

Projekt nemá partnera

Realizátor projektu

Název: Obec Ruda nad Moravou

IČ: 00303313

Ulice: 9.května 40

Město: Ruda nad Moravou

PSČ: 78963

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Oldřich Tanert, tanert@ruda_cz, tel.: 734684690

WWW: http://www.ruda.cz