Cyklostezka Bečva – páteřní cyklostezka katastrem města Valašského Meziříčí

Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/02.00051

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2008 až 31. červenec 2010

Popis projektu

Projekt reaguje na akutní  potřebu  řešit nevyhovující dopravní  situaci pro  bezmotorovou  dopravu ve městě Valašském Meziříčí jež má dopad na celý  region.

 

1.Průjezd městem je pro cyklisty obzvláště obtížný, neboť ve městě zcela chybí  páteřní  stezka , umožňující  cyklistům bezpečný  průjezd městem a ti  jsou nuceni  jezdit po běžných komunikacích. Vzhledem k tomu, že je Valašské Meziříčí významnou dopravní  křižovatkou Východní  Moravy, jsou dopravní komunikace ve městě plně vytíženy provozem motorových vozidel. Městem prochází  hlavní  dopravní tahy na Slovensko  a do Beskyd. Cyklisté  jsou  při  průjezdu městem vystavováni značnému  bezpečnostnímu  riziku a svým pobytem na vytížených vozovkách ohrožují  dopravní  bezpečnost ostatních  vozidel.

 

 

2.Valašské  Meziříčí je společenským centrem oblasti. Ve městě jsou koncentrovány instituce a velké množství  vzdělávacích zařízení (10ZŠ, 8 SŠ, 1 VŠ a 5 ostatních relevantních vzdělávacích a volnočasových  zařízení). Ve městě jsou soustředěni hlavní  zaměstnavatelé  regionu. Jedním ze způsobů dojezdu za zaměstnáním, vzděláním a institucionálními službami je pro místní i  obyvatele okolních obcí cyklistika. Vzhledem k neexistenci vhodné  cyklistické  infrastruktury je tento  dopravní prostředek značně rizikový , zvláště pak pro mládež  a seniory. 

 

3. Valašské  Meziříčí  se nachází  v těsné  blízkosti  turisticky prioritních oblastí (Rožnov pod Radhoštěm, Velké  Karlovice) a samo je také  cílem turistů. Region Valašsko jehož je Val. Meziříčí  součástí je oblastí vyhledávanou cykloturisty. jednotlivé  oblasti Valašska však v současnosti nejsou dostatečně propojeny sítí cyklostezek. Realizace páteřní cyklostezky přes Valašské Meziříčí   je součástí  koncepce koridoru Cyklostezka Bečva, který hodlá propojit obce Střední Moravy od Vsetínské  Bečvy přes Valašské Meziříčí až po Tovačov  . Dále je realizace jedním z klíčových prvků komplexní  cyklistické  infrastruktury okresu Vsetín

 

 

 

Cíle projektu

Projekt se obecně zaměřuje na zvýšení životní úrovně obyvatel Valašskomeziříčska a jeho návštěvníků prostřednictvím zajištění efektivní,flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury.

Specificky projekt hodlá přispět k rozvoji infrastruktury pro bezmotorovou dopravu prostřednictvím vybudování páteřní cyklostezky regionálního významu přes katastr města Valašského Meziříčí.

Cíle projektu:
1. Zvýšení bezpečnosti dopravy na stávajících komunikacích vedoucích přes město, především pak spojnic na Vsetín (I57) a Rožnov pod Radhoštěm (I35) vyčleněním cyklistické dopravy mimo tyto komunikace.
2. Zvýšení efektivnosti a preferovanosti cyklistické dopravy na území města vytvořením vhodného zázemí - páteřní cyklostezky přes město.
3. Zlepšení dostupnosti a vhodnosti turistické oblasti Valašsko pro cykloturistiku. Rozšíření a zkvalitnění stávající sítě stezek a tras pro cyklisty navštěvující region.
4. Vytvoření základu pro další investiční akce podporující cyklistiku - cyklostezka přes katastr obce Zašové do Rožnova pod Radhoštěm, vnitřní síť cyklostezek ve městě Valašském Meziříčí
4. Vytvoření vhodného zázemí pro další neinvestiční akce podporující cyklistiku a cykloturistiku.

Realizátor projektu

Název: Město Valašské Meziříčí

IČ: 00304387

Ulice: Náměstí 7

Město: Valašské Meziříčí

PSČ: 757 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Aleš Cáb, cab@muvalmez_cz, tel.: 571 674 528

WWW: http://www.valasskemezirici.cz