Chceme nové možnosti

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00741

Celkové způsobilé výdaje: 7 173 342,60 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci Domu dětí a mládeže, který využívají obyvatelé města, částečně i obyvatelé spádových obcí a další osoby navštěvující kroužky. Dům dětí a mládež disponuje neodpovídajícími prostorami pro činnost jeho aktivit a fungování jeho kroužků. Vybavení tohoto objektu je staré a také ve špatném stavu. Jeho další dlouhodobé využívání mohlo ohrozit osoby využívající tyto prostory. Realizací projektu dojde k rekonstrukci budovy a tak vzniknou odpovídající prostory pro volnočasové aktivity obyvatel města a jeho okolí. Úpravami dojde k novému komfortnějšímu zázemí pro setkávání. Spolková činnost je potřebná z hlediska zvýšení rozvoje tvůrčího potenciálu dětí a mládeže, což vede k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Součástí projektu je také úprava exteriéru. Zde budou moci volně lidé využívat sportovní vybavení a další doplňky. Na počátku projektu bylo provedeno dotazníkové šetření pomocí dotazníků, které byly vyplněny obyvateli města Valašské Klobouky. Pomocí průzkumu bylo třeba zjistit, jak se zlepší situace budoucích uživatelů objektu měřitelnými ukazateli. Průzkum je zároveň vstupem pro monitorovací indikátor ?Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí?.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality života ve městě Valašské Klobouky a přilehlých obcích a to rozvojem volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže a jeho venkovního prostranství. Projektem se zlepší atraktivita daného území. Projekt je zaměřen na investici do infrastruktury v rámci kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci zvyšování kvality života ve městech. Realizací projektu dojde k rekonstrukci budovy Domu dětí a mládeže a jeho venkovního prostranství. Vzniknou nové prostory, které budou moci využívat obyvatele města a jeho okolí k volnočasovým aktivitám. Úpravami dojde k novému a komfortnějšímu zázemí pro
setkávání. Spolková činnost je potřeba z hlediska zvýšení rozvoje tvůrčího potenciálu dětí a mládeže, což vede k prevenci vzniku patologických jevů. Součástí projektu je také úprava exteriéru (venkovního prostranství) . Zde budou moci volně lidé využívat sportovní vybavení a další doplňky.

Průběh

Projekt je zaměřen na rekonstrukci a nové vybavení Domova dětí a mládeže Valašské Klobouky. Projekt počítá s úpravou jak interiéru, tak exteriéru. Rekonstrukce interiéru bude zahrnovat výměnu podlažní krytiny, instalaci nábytku, menší stavební úpravy, rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení bezdrátového přístupu. V exteriéru bude vybudováno posezení ? altán, pískoviště, průlezky a další doplňky. Sportovní část bude rozšířena o dětskou lezeckou stěnu, venkovní stolní tenis, minihřiště a další průlezky. U vchodu bude umístěn přístřešek pro možnost odstavení kočárků a jízdních kol. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu pomocí montáží schodolezu u vchodu do budovy. Dále budou také upravena sociální zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu. Žadatel během provozní fáze projektu zabezpečí správu a údržbu Domu dětí a
mládeže. Provozní fáze bude probíhat minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Předpokladem je však pokračování provozní fáze i po době udržitelnosti projektu. Provoz objektu bude žadatel zajišťovat z vlastních zdrojů.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Město Valašské Klobouky

IČ: 00284611

Ulice: Masarykovo náměstí 189

Město: Valašské Klobouky

PSČ: 766 17

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Michal Láník, lanik@mu-vk_cz, tel.: 739030002

WWW: http://www.valasskeklobouky.cz