Charitní centrum Sv. Ludmily Uherské Hradiště

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00742

Celkové způsobilé výdaje: 18 673 290,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 16. září 2009 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Cílem programu je zvýšení ekonomocké vyspělosti, zlepšení konkurenceschonpnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel, cílem prioritní osy je zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava. Předložený projekt naplňuje všechny výše uvedené cíle, protože jeho cílem je zlepšení životní úrovně specifické skupiny obyvatel, dále zajištění kvalitní a dostupné sociální služby. Naplňuje cíle oblasti podpory - protože zvyšuje kvalitu života pro klienty denního centra a pro jejich opatrovníky.

Cíle projektu

Předložený projekt má za cíl zvýšit atraktivitu a kvalitu života osobám s mentálním postižením, autismem,duševním onemocněním a jejich blízkým a infrastrukturu pro ně, aby zamezil sociálnímu vyloučení postiženým osobám v okrese Uherské Hradiště

Průběh

V přípravné fázi projetu žadatel připravoval projektový záměr. Probíhala jednání, jaké jsou potřeby Oblastní charity, jaká by měla být kapacita zařízení a podobně. V současné fázi probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Mezinárodní spolupráce

Není žádná mezinárodní spolupráce

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Oblastní charita Uherské Hradiště

IČ: 440 18 886

Ulice: Velehradská 247

Město: Uherské Hradiště

PSČ: 686 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing.Jiří Jakeš, reditel@uhradiste_charita_cz, tel.: 572 555 783

WWW: http:// www.uhradiste.caritas.cz