Centrum vzájemného setkávání

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01037

Celkové způsobilé výdaje: 18 141 009,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 30. březen 2012

Popis projektu

Předkládaný projekt je situován v Obci Slavkov pod Hostýnem, která je součástí Podhostýnského mikroregionu a spadá do Zlínského kraje. Obec se v posledních letech významně rozvíjí a zaznamenává nárůst svých obyvatel, což zvyšuje nároky na kvalitu i kapacitu kulturní i sportovní infrastruktury v regionu. V obci se nachází pouze jedno zařízení, které umožňuje konání kulturních a sportovních akcí ve vnitřních prostorech. Jedná se o částečně podsklepená dvoupodlažní víceúčelovou budovu sloužící jako kulturní dům a obecní úřad. Budova byla postavena v letech 1975-77 v akci "Z" a to bez ohledu na charakter zástavby a lokalizaci v podhůří Hostýnských hor. Za léta užívání vykazuje objekt patrné známky opotřebení, špatná hydroizolace způsobuje opadávání omítek a promrzání zdiva, rovné střechy způsobují zatékání do objektu a dochází také ke statickému narušení atik, tepelným ztrátám a dalším problémům. Vnitřní prostory již zcela neodpovídají standardům typickým pro tento typ zařízení - nedostatečné osvětlení a nevyhovující elektroinstalace, špatný stav parket v sále, zastaralé podlahy z PVC a dřevěné obklady v dalších částech budovy, nevyhovující dispozice na sociálních zařízeních, absence výtahu pro bezbariérový přístup. Předkládaný projekt reaguje na všechny výše uvedené skutečnosti, tedy zvyšující se poptávku po volnočasové infrastruktuře a špatný stavebně technický stav současného kulturního zařízení. Nástavba kulturního domu rozšíří prostory pro vzájemné setkávání místních obyvatel, rekonstrukce stávajících prostor kulturního domu zvýší kvalitu poskytovaných služeb, nový výtah a bezbariérové WC umožní využití kulturního domu také handicapovaným občanům obce. Realizací projektu zlepšeny podmínky pro vzájemné setkávání místních obyvatel a zájmových spolků, výuku tělesné výchovy žáků školy i pro další rozvoj kultury a sportu v obci vůbec. Rovněž lze předpokládat, že projekt přispěje k prevenci proti kriminalitě dětí a mladistvých.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury.
Strategické cíle projektu:
- Rozvoj kulturní a sportovní infrastruktury obce Slavkov pod Hostýnem
- Zlepšení kulturního, sportovního a společenského života v obci Slavkov i ve spádových obcích.
- Podpora tradiční sounáležitosti obyvatelstva s obcí a aktivní využívání volného času místních obyvatel.
- Zvýšení atraktivity obce pro bydlení i trávení volného času
- Zlepšení vzhledu obecního majetku, zabránění jeho dalšího chátrání a jeho efektivnější využití.
- Snížení nezaměstnanosti v regionu.
Těchto strategických cílů lze dosáhnout rekonstrukcí a nástavbou stávajícího víceúčelového objektu, který slouží jako kulturní dům a obecní úřad. Výsledným výstupem projektu bude zrekonstruovaný kulturní dům a vybudování nové nástavby sloužící pro místní spolky. Výslednou službou projektu je pořádání kulturních, rodinných a sportovních akcí pro širokou veřejnost, zajišťování zázemí pro spolkovou činnost v obci.

Průběh

Rekonstrukce a nástavba víceúčelové budovy ve Slavkově pod Hostýnem. Budova slouží jako kulturní dům i jako obecní úřad, stavebně technický stav objektu však odpovídá době téměř třicetiletého
využívání bez větších oprav či údržby. Budova vykazuje patrné známky opotřebování, nemá přístup pro
handicapované a navíc již neodpovídá kapacitním požadavkům místních občanů. Obec se v posledních letech významně rozvíjí a zaznamenává nárůst svých obyvatel, což zvyšuje nároky na kulturní i sportovní infrastrukturu v obci. Předkládaný projekt reaguje na výše uvedené problémy. Nástavba kulturního domu rozšíří prostory pro vzájemné setkávání místních obyvatel, rekonstrukce stávajících prostor kulturního domu zvýší kvalitu poskytovaných služeb, nový výtah a bezbariérové WC umožní využití kulturního domu také handicapovaným občanům obce. V provozní fázi projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo. Budova i pozemek jsou ve vlastnictví
žadatele.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Obec Slavkov pod Hostýnem

IČ: 00287733

Ulice: Slavkov pod Hostýnem 14

Město: Bystřice pod Hostýnem

PSČ: 768 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Jan Mikšík, starosta obce, obec.slavkov@knet_cz, tel.: 602270717

WWW: http://www.slavkov-ph.cz