Centrum volnočasových aktivit v obci Bernartice

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00383

Celkové způsobilé výdaje: 41 787 454,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. leden 2008 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Projektový záměr "Centrum Volnočasových aktivit v obci Bernartice" zhodnocuje původní zemědělskou usedlost, která je v současnosti nevyužívaná a chátrající. Cílem projektu je vybudovat infrastrukturu pro aktivní využití volného času obyvatelstva v obci Bernartice a přilehlého okolí, zájmových skupin, kulturních a společenských spolků a seniorů a v neposlední řadě aktivně působit na rozvoj dětí a mládeže. Jako vedlejším cílem je zvýšit atraktivitu obce pro případné návštěvníky a turisty a tím podporovat rozvoj a ekonomický růst obce i  mikroregionu a životní úroveň místního obyvatelstva.

Cíle projektu

Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času pro obyvatelstvo obce a okolí
- Vybudování zázemí pro společenská a kulturní setkávání obyvatelstva obce a okolí
- Vytvoření zázemí pro aktivní práci s dětmi a mládeži a tím ovlivňování jejich vývoje
- Poskytnutí prostor pro pravidelná setkávání zájmových skupin a činnost NNO
- Podpoře spolupráce mezi obcí, místními NNO a podnikatelskými subjekty
- Zlepšení vzhledu obce (architektonické ztvárnění chátrající nemovitosti)
- Zvýšení návštěvnosti obce a okolí (rozvoj cestovního ruchu)
- Rozvoji služeb, ekonomickému růstu obce a zvyšování životní úrovně obyvatelstva

Partneři

Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko
Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník

Realizátor projektu

Název: Obec Bernartice

IČ: 00302325

Ulice: Bernartice 60

Město: Bernartice

PSČ: 790 57

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Mojmír Michálek, bernartice@javornicko_cz, tel.: 584 442 053

WWW: http://www.bernartice.rychleby.cz