Centrum volnočasových aktivit a Mateřská škola Lhota

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00989

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. březen 2012

Popis projektu

Podstatou projektu je komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy, včetně dalších vnitřních prostor sloužících pro potřeby zájmového a volnočasového vyžití. Nově budou dispozičně řešeny a rekonstruovány vnitřní prostory objektu, včetně přilehlých školních pozemků, čímž bude zajištěno dodržování hygienických požadavků daných platnou legislativou pro 26 dětí MŠ a současně bude možné využít nově vzniklých vnitřních a venkovních kapacit pro zájmové a volnočasové vyžití místních obyvatel. Dojde k výměně stávající kotelny za nízkoemisní zdroj tepla, včetně venkovních úprav komunikací a zpevněných ploch. V prostoru před a za školou vzniknou tři nová moderní hřiště (dětské hřiště s herními prvky a pískovištěm pro děti MŠ, hřiště s novými herními prvky pro mládež a bude upraveno také stávající víceúčelové hřiště pro míčové hry).

Realizátor projektu

Název: OBEC LHOTA

IČ: 00568635

Ulice:

Město:

PSČ:

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Jana Kadlečíková, starosta@lhota-zlin_cz, tel.: 577 991 002