Centrum pro výuku hi-technologií

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00536

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2008 až 31. prosinec 2009

Popis projektu

Střední průmyslová škola Uherský Brod je střední odbornou školou moderního typu s širokou nabídkou
vzdělávacích programů. Tradičně realizuje nové formy vzdělávání a využívá nejnovějších poznatků ve výuce. Z
výše uvedeného trendu školy a rovněž ze snahy řešit problematiku kvalitní - nadčasové přípravy současných
absolventů vychází i záměr projektu.
V projektu navrhované vybudování vzdělávacího a prezentačního centra má především přinést žákům středních
škol možnost seznámit se s nejnovějšími trendy z vybraných oblastí strojírenství a elektrotechniky. Ve vybraných
sektorech bude seznámení dále prohlubováno formou praktických cvičení a práce s jedinečnými a dosud ve
školství neužívanými technologiemi. Jedná se například o trendy z oblastí obrábění, strojírenské metrologie,
využití sběrnicových systémů či digitální komunikace.

Cíle projektu

Záměrem projektu je zkvalitnit počáteční vzdělávání prostřednictvím vytvoření materiálních podmínek pro
popularizaci a zpřístupnění nejnovějších poznatků vědy, výzkumu a nových hi-tech technologií ve výuce.
Navržená stavba výukového a prezentačního centra je určena pro seznamování především žáků středních škol s
novými hi-tech technologiemi a novými trendy v oboru strojírenské výroby a elektrotechniky. Současně bude část
centra sloužit k prezentaci výrobků vyrobených za použití těchto hi-technologií.

Realizátor projektu

Název: Střední průmyslová škola Uherský Brod

IČ: 14450437

Ulice: Nivnická 1781

Město: Uherský Brod

PSČ: 68801

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Denisa Hanáčková, denisa.hanackova@kcdpv_cz, tel.: 733706287