Centrum obce Smržice - Náměstí J.F.Kubíčka

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01044

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Projekt představuje komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Smržice. Součástí celkové revitalizace je rekonstrukce místních komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Proto je pro účely FEA kalkulováno s mírou zlepšení ve výši 100 % (týká se přínosu Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky)).

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Smržice. Součstí celkové revitalizace je rekonstrukce místních komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vegetační úpravy.

Průběh

Fyzická realizace projektu bude zahájena po výběru nejvhodnějšího uchazeče v zadávacím řízení v březnu 2011 a ukončena v listopadu 2011.

Partneři

Projekt nemá partnera

Realizátor projektu

Název: Obec Smržice

IČ: 00288772

Ulice: J. Krezy 1

Město: Smržice

PSČ: 798 17

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Hana Lebedová, starostka@smrzice_cz, tel.: 582 381 127

WWW: http://www.smrzice.cz