Rekonstrukce a modernizace penzionu Helios a vybudování wellness centra a víceúčelového hřiště

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/08.00617

Celkové způsobilé výdaje: 57 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. květen 2008 až 31. květen 2011

Popis projektu

Záměrem  je realizovat komplex staveb, který by umožňoval sportovní vyžití a relaxační oddech pro návštěvníky penzionu Helios. Stavba zahrnuje následující objekty: SO 01 Wellness centrum, SO 02 Penzion Helios (rekonstrukce), SO 03 Víceúčelové sportovní hřiště, SO 04 Dětské hřiště, SO 05 Komunikace a zpevněné plochy, SO 06 Sadové úpravy, SO 07 Venkovní kanalizace, SO 08 Venkovní vodovod, SO 10 Přeložka STL plynovodu, SO 11 Přeložka plynové přípojky, SO 14 Vrty pro tepelná čerpadla, SO 15 Venkovní elektroinstalace, PS  01 Wellness centrum (technologické vybavení), PS 02 Penzion Helios (technologické vybavení). Místem plnění je Lipová-lázně 26, areál penzionu Helios.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti, eliminace mimosezónních propadů návštěvnosti, prodloužení délky pobytu, rozšíření nabídky služeb, které bude reflektovat poptávku po využití volného času domácích a zahraničních návštěvníků regionu. Dalším cílem je rozvoj komplexnosti infrastruktury a zvýšení atraktivity lokality Jesenicko pomocí rozšíření sortimentu nabídky jedinečných služeb cestovního ruchu.

Partneři

Obec Lipová-lázně,
Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu

Realizátor projektu

Název: PENZION HELIOS s.r.o.

IČ: 27742776

Ulice: Merhautova 155

Město: Brno

PSČ: 61300

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Tomáš Nezval, demistar@demistar_cz, tel.: 606612020

WWW: http://www.penzion-helios.cz