Financování Regionální rady 2020-2021

Od 1.1.2020 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2020 - 2021
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000205

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Cílem projektu je navázání na předchozí projekt "Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2018-2019", financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, a zajištění financování aktivit Řídícího orgánu ROP Střední Morava souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava v období 2020-2021.

Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Aktuálně

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 22. 10. 2018 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav... více

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR.  více

Uzavření ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o... více

Metodické oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2... více

starší aktuality

 

 

Můj_projekt

 

Proplaceno z ROP (mil. korun)

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava příjemcům už proplaceno:

18326