Financování Regionální rady 2016-2017

Od 1.1.2016 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 -2017
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000006

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2016 do 31.12.2017.

Aktuálně

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá zaměstnance na pozici administrativního pracovníka

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na... více

Aktualizace Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

K datu 26. 5. 2016 bylo aktualizováno Metodické oznámení č. 43 Předkládání... více

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá právníka

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 11. 5. 2016 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav... více

starší aktuality

 

 

Můj_projekt

 

Proplaceno z ROP (mil. korun)

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava příjemcům už proplaceno:

18326