Financování Regionální rady 2018-2019

Od 1.1.2018 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2018 - 2019
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000099

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2018 do 31.12.2019.

Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Aktuálně

Uzavření ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o... více

Metodické oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav... více

Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění... více

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá zaměstnance na pozici odborného referenta

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na... více

starší aktuality

 

 

Můj_projekt

 

Proplaceno z ROP (mil. korun)

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava příjemcům už proplaceno:

18326