Financování Regionální rady 2020-2021

Od 1.1.2020 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2020 - 2021
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000205

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Cílem projektu je navázání na předchozí projekt "Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2018-2019", financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, a zajištění financování aktivit Řídícího orgánu ROP Střední Morava souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava v období 2020-2021.

Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Aktuálně

Úřad Regionální rady v souladu s krizovými opatřeními vlády dočasně omezuje úřední hodiny pro veřejnost

Provoz podatelny Úřadu Regionální rady i nezbytný osobní kontakt bude umožněn pouze... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 22. 10. 2018 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav... více

starší aktuality

 

 

Můj_projekt

 

Proplaceno z ROP (mil. korun)

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava příjemcům už proplaceno:

18326