Financování Regionální rady 2018-2019

Od 1.1.2018 je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava financována z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020, z prostředků  Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Název projektu: Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2018 - 2019
Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000099

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2018 do 31.12.2019.

Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Aktuálně

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR.  více

Uzavření ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o... více

Metodické oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2... více

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav... více

Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění... více

starší aktuality

 

 

Můj_projekt

 

Proplaceno z ROP (mil. korun)

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava příjemcům už proplaceno:

18326